Työhönvalmentajan tuki työnantajalle

Työ- ja elinkeinotoimiston työhönvalmentaja on työllistyjän lisäksi työnantajan ja koko työyhteisön tukihenkilö.

Työhönvalmentaja auttaa esimerkiksi kysymyksissä, jotka liittyvät työsopimuksen tekemiseen ja työtehtävien räätälöintiin ja opetteluun. Hän tuntee työllistyjän osaamisen ja vahvuudet, mikä auttaa, kun etsit työnantajana tehtävään sopivaa henkilöä.

Työhönvalmentajan palvelu voidaan yhdistää palkkatukeen. Työhönvalmentaja voi myös neuvoa, miten haet palkkatukea.

Valmentaja ohjaa ja auttaa

Työhönvalmentaja voi avustaa työnantajaa ja työntekijää myös työkokeilun aikana. Valmentajan avulla voitte yhdessä tutustua toisiinne ja etsiä työllistyjän kykyjä ja osaamista parhaiten vastaavia työtehtäviä ennen varsinaista työsuhdetta.

Työhönvalmentaja voi yhteistyössä esimerkiksi

  • etsiä ja räätälöidä sopivia työtehtäviä
  • arvioida työolosuhteiden järjestelytarpeita
  • avustaa palkan ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisessa
  • perehdyttää työyhteisöä asioissa, jotka liittyvät uuden työtoverin tuloon.

Perehdytys työtehtäviin kuuluu kuitenkin aina työnantajalle.

Palvelun enimmäiskesto on 50 tuntia työllistyjää kohden 12 kuukauden aikana.

Kuinka työhönvalmentajan saa?

TE-toimisto hankkii palvelun työllistyjälle ostopalveluna. Yleensä aloitteen palvelulle tekee työnhakija tai TE-toimisto.

Työnantajana voit sopia työhönvalmentajan palvelusta myös omasta aloitteestasi. Lisätietoja palvelusta saat TE-toimistosta.