Työllistämispalkkio

Työllistämispalkkio on TE-toimiston myöntämä kiinteä 4000 euron kertapalkkio, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Palkkio myönnetään de minimis –tukena.

Työllistämispalkkiota kokeillaan ajalla 1.1.- 30.6.2019.

TE-toimisto voi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018 seuraavasti:

  • sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin, joka on ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltävän 14 kuukauden aikana tai 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana tai
  • palkkatuen myöntämisen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, joka alentaa tuottavuutta olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävissä.
  • työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana.
  • Jos palkkatuettu työ on alkanut 1.9 – 31.12. 2018, edellyttää työllistämispalkkion myöntäminen, että työsopimus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi asetuksen voimassaollessa eli 1.1.2019 jälkeen
  • työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
  • palkkatuen määrä on vähintään 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Toimi näin

Palkkiota voit hakea toimittamalla työllistämispalkkiosopimuksen TE-toimiston kirjaamoon postitse. Sopimuksen löydät tämän sivun sivupalkista. Kirjaamon osoitteen löydät paikallisten TE-toimistojen Yhteystiedot-sivulta. 

Paikalliset TE-palvelut

Hae palkkiota TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Työllistämispalkkio #KylläLöytyy!-kampanjavideolla