Vuorotteluvapaan kautta uutta osaamista työyhteisöön

Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia

Työtön työnhakija saa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä

Työnantaja voi saada uutta osaamista työyhteisöön

Se edistää työntekijän jaksamista

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi pitää palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on 

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai 
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Lue lisää vuorotteluvapaasta ja ehdoista

 Vuorotteluvapaa