Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. 

Työttömyysturvalain muutokset tulivat voimaan 31.12.2018 ja ne koskevat vain tämän jälkeen alkavia opintoja.  

Saat jatkossa opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos

  • olet vähintään 25-vuotias
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa

Opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin.

Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi. 

Näin toimin lyhytkestoisten opintojen kanssa

Kaikista opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon. Ole siis yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojesi  alkamista.

Älä ilmoita lyhyistä opinnoista muutosilmoituksella Oma asioinnissa, vaan ota yhteyttä TE-toimistoon ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai soita puhelinpalveluumme 0295 025 500.

Näin asioit kanssamme

Jos opintosi kestää yli kuusi kuukautta, sinun kannattaa tutustua omaehtoisen opiskelun mahdollisuuteen. 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Lisätietoa lyhytkestoisesta opiskelusta

Oikeus lyhytkestoisiin opintoihin on kertaluontoinen. Oikeus syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä TE-toimistoon asiasta.

TE-toimisto ei tee arviota työnhakijan yksilöllisestä koulutustarpeesta, toisin kuin esimerkiksi omaehtoisissa, työttömyysetuudella tuetuissa opinnoissa.

Lyhytkestoisissa opinnoissa TE-toimisto ei selvitä ovatko opinnot pää- vai sivutoimisia. Pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen tehdään vain tarvittaessa silloin, kun opinnoilla halutaan kerryttää työssäolovelvoitetta tai silloin kun statuksella on väliä esimerkiksi vuorotteluvapaata tai julkisia työvoima- ja yrityspalveluja pohdittaessa. Opintojen kesto pitää kuitenkin aina selvittää, jotta opinnot voidaan todeta lyhytkestoisiksi.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Koronatilanteesta johtuen, työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Määräaikainen lakimuutos on voimassa 1.5.-31.12.2020.

Eri tavat opiskella työttömyysetuudella

Lue lisää
Eri tavat opiskella työttömyysetuutta saaden

Tarvittaessa voit kysyä neuvoja Koulutusneuvonnasta
puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvonta Facebookissa (facebook.com)