Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Keskeistä sivutoimisuudelle ei ole opintojen sisältö, vaan niiden vaatima työmäärä.

Sivutoimisten opintojen ajalta voit saada työttömyysetuutta, jos olet muuten oikeutettu työttömyysetuuteen. Sinun  täytyy olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä sivutoimisten opintojen ajan.

Sivutoimisuuden ehdot

Sivutoimisina ei pidetä 

  • opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinnto tai yliopistossa suoritettavan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto;
  • ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen;
  • lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia (sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi).

Muut kuin yllä listatut opinnot ovat yleensä sivutoimisia kun opintojen laajuus on

  • alle 5 opintopistettä / 3 opintoviikkoa / 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa
  • alle 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.

Arviointi tehdään opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella. TE-toimisto arvioi, onko opiskelu sivutoimista vai estääkö se työn vastaanottamisen.

Myös laajuudeltaan päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi, jos olet opintojesi aikana käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä.

Toimi näin

Jos suunnittelet opiskelua ollessasi TE-toimiston asiakkaana, ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

TE-toimisto selvittää tarvittaessa opintojesi laajuuden selvityspyynnöllä tai muulla tavoin ja antaa niistä aina lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Eri tavat opiskella työttömyysetuudella

Lue lisää
Eri tavat opiskella työttömyysetuutta saaden

Tarvittaessa voit kysyä neuvoja Koulutusneuvonnasta
puh. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvonta Facebookissa (facebook.com)