Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia? Sinua koskevat osittain muista poikkeavat säännökset työttömyysetuudesta. Tilanne muuttuu, kun olet hankkinut ammatillisen koulutuksen tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat

 • työnhaku- ja uravalmennus
 • koulutus- ja työkokeilu
 • työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
 • kuntouttava työtoiminta.

Voit aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikaisintaan 25-vuotiaana.

 

Työmarkkinatuki 17- ja 18-vuotiaille

Alle 17-vuotiaana et ole oikeutettu työmarkkinatukeen ajalta, jolloin olet työtön tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada työmarkkinatukea ajalta, jolloin osallistut työllistymistä edistävään palveluun, mutta et työttömyysajalta.

18-vuotiaana voit saada työmarkkinatukea, myös työttömyysajalta, jos muut edellytykset työmarkkinatukeen täyttyvät.

Jos sinulla on oikeus Kelan tai työttömyyskassan työttömyyspäivärahaan, voidaan sitä maksaa sinulle sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, kun olet täyttänyt 17 vuotta.

 

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta:

 • Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.
 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75 kurssia.
 • Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden valintakriteerit täytät
 • Osallistu esimerkiksi pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun.

 

Varmista, ettet menetä työttömyysetuuttasi

Jos olet syyslukukauden alussa edelleen työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi.

Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa  taikka keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.

Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi.

Oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun jokin seuraavista täyttyy:

 • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon.
 • Olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.
 • Täytät 25 vuotta.

Jos olet menettänyt oikeuden työttömyyden aikaiseen etuuteen edellä kerrotulla tavalla, saat kuitenkin palvelun aikana työttömyysetuutta, jos osallistut

 • työkokeiluun
 • johonkin muuhun työllistymistä edistävään palveluun.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jonka jälkeen vasta saat työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa.

Odotusaika (kela.fi)