Miten saat työttömyysetuutta?

Tältä sivulta löydät tietoa työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä, sen hakemisesta ja alkamisesta.

Työttömyysetuuden edellytykset 
Varaudu selvittämään oikeutesi työttömyysetuuteen 
Työttömyysetuuden hakeminen  
Työttömyysetuuden alkaminen 
Oletko tyytymätön työvoimapoliittiseen lausuntoon? 

Työttömyysetuuden edellytykset

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että  

 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi  
 • työnhakusi on voimassa  
 • haet kokoaikatyötä. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka et hakisikaan kokoaikatyötä.

Työttömyysetuus on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis

 • ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan
 • osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Saat kohtuullisesti aikaa lastenhoidon ja kulkemisen järjestämiseen.

Varmista, että oikeutesi työttömyysetuuteen säilyy:

 • Pidä työnhakusi voimassa.
 • Pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Noudata Oma asiointi -palvelussa tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä saamiasi asiointi- ja toimintaohjeita.
 • Osallistu työnhakijan haastatteluihin sekä työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.
 • Toteuta työllistymissuunnitelmaasi sovitulla tavalla.
 • Vastaa TE-toimiston yhteydenottoihin.

Aktiivisuuttasi työnhakijana tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa, mikä vastaa noin kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä. Saadaksesi työttömyysetuuden täysimääräisenä sinun on jokaisen 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa. 

Jos työnhakija ei ole ollut riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa, maksetaan hänelle työttömyysetuus seuraavalta 65 maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna. Tämä vastaa yhtä omavastuupäivää kuukauden aikana.

Usein kysyttyä aktiivimallista

Työttömyysetuutta et voi saada, jos esimerkiksi suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai olet sairaalahoidossa. Työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta.

Ulkomaanmatkan aikana voit saada työttömyysetuutta, jos

 • olet TE-toimiston tavoitettavissa
 • osallistut sovitusti palveluihin
 • otat vastaan tarjottua työtä viivytyksettä.

Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian tutkii ja määrittelee työttömyysetuuden maksaja.

Varaudu selvittämään oikeutesi työttömyysetuuteen

Annamme työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. 

Ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot saattavat riittää työvoimapoliittiseen lausuntoon, jonka lähetämme työttömyyskassaasi tai Kelaan.

Jos tarvitsemme lausuntoon lisäselvitystä, olemme sinuun yhteydessä.  

 • Sinun ei tarvitse toimittaa TE-toimistoon esimerkiksi todistuksia, jos niitä ei erikseen pyydetä.  
 • Näet Oma asiointi -palvelun vastaanottoilmoituksesta, onko työvoimapoliittinen lausunto on annettu vai ottaako TE-toimisto sinuun yhteyttä lisäselvityksen saamiseksi.

TE-toimisto voi pyytää työvoimapoliittista lausuntoa varten esimerkiksi

 • viimeisimmät työtodistukset tai työsopimuksen, jos olet vielä työssä
 • lomautusilmoituksen tai lomautustodistuksen, jos olet lomautettuna
 • päättö- ja tutkintotodistukset
 • ero- tai keskeyttämistodistuksen, jos olet eronnut oppilaitoksesta tai keskeyttänyt opintosi
 • asiakirjan opintojen alkamisen ajankohdasta ja opintojen laajuudesta, jos opiskelet edelleen
 • mahdolliset koulutukseen hakeutumisen tulokset, jos olet alle 25-vuotias
 • todisteen, että olet suorittanut armeijan tai siviilipalveluksen
 • passin tai haltuunottotodistuksen sekä työ- ja oleskeluluvat, jos olet maahanmuuttaja.

Työttömyysetuuden hakeminen

 • Hae työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa Kelasta.
 • Hae ansiopäivärahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet.  Eri kassoilla on erilaiset käytännöt, joten kysy tarkemmat hakuohjeet omasta työttömyyskassastasi.

Huomaa, että työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömyysetuutta takautuvasti ilman erityisen painavaa syytä enintään kolmelta kuukaudelta.

Työttömyysetuuden alkaminen

Oikeutesi työttömyysetuuteen alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Myös omavastuuaika – eli aika, jolta ei makseta työttömyysetuutta – alkaa vasta, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

 • Jos olet kokonaan ilman työtä, työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika on viisi arkipäivää.
 • Työttömyysetuuden alkamiseen voi vaikuttaa muun muassa, jos saat työnantajaltasi työsuhteen päättyessä taloudellisen etuuden, kuten niin sanotun kultaisen kädenpuristuksen. Työttömyyskassa tai Kela ratkaisee asian.

Jos et ole suorittanut lukion tai peruskoulun jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai et ole täyttänyt työssäoloehtoa, saat työmarkkinatukea odotusajan jälkeen. Odotusaika on 21 viikkoa.

 • Odotusajasta vähennetään kalenteriviikot, jolloin olet ollut työssäoloehtoa täyttävässä työssä tai työllistynyt yrittäjänä ja työllistyminen täyttää yrittäjän työssäoloehtoa.
 • Odotusajasta vähennetään myös kalenteriviikot, joina olet saanut työttömyysetuutta taikka joilta työmarkkinatukea ei ole maksettu odotusajan, tarveharkinnan tai omavastuuajan vuoksi. Tarkastelujakso on odotusajan alkamista edeltävät kaksi vuotta.
 • Odotusajan ratkaisee Kela.      

Oletko tyytymätön työvoimapoliittiseen lausuntoon?

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen työttömyyskassalle tai Kelalle. Tästä lausunnosta ei voi erikseen valittaa.

 • Jos haluat tietää, mihin lausunto perustuu, saat apua TE-toimistostasi tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelusta.

Työttömyysetuuden maksaja ei voi muuttaa TE-toimiston lausuntoa.  

 • Jos haluat valittaa, voit tehdä sen maksajan päätöksestä. Maksajan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Saat valitusohjeet työttömyysetuuden maksajalta päätöksen liitteenä.  
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen.