Ulkomaalaisen työttömyysturva

Kotoutumistuki

Ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille maksetaan kotoutumistukea enintään kolmen vuoden ajan.

Tuen saanti edellyttää, että asut vakinaisesti Suomessa ja ilmoittaudut työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työnhakijaksi voidaan rekisteröidä

  • EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset
  • EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet, vaikka he eivät olisi EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia
  • muiden valtioiden kansalaiset ja kansalaisuutta vailla olevat, joilla on oikeus ansiotyöhön heille myönnetyn oleskeluluvan perusteella eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia.

Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki

Jos täytät työssäoloehdon, kun jäät työttömäksi, voit saada työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan eli 500 päivää, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että sinulla on oikeus ansiotyöhön Suomessa muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella.

Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian selvittää ja ratkaisee työttömyysetuuden maksaja.