Tutustu työelämän pelisääntöihin

On tärkeää, että ymmärrät työhösi liittyvät velvollisuudet ja omat oikeutesi. Työntekijänä sinua koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset kuin suomalaisiakin.

Sinulla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin sekä lakien antamaan suojaan, kuten syrjimättömään kohteluun. Sinulla on myös oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja turvalliseen työympäristöön. 

Velvollisuutenasi on tehdä työsi huolellisesti ja noudattaa työnjohdon ohjeita. Velvollisuuksiisi kuuluu myös kieltäytyminen työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta sekä liike- ja ammattisalaisuuden pitäminen. 

Työnantajasi tulee antaa sinulle riittävä ohjaus tehtäviisi.

Selvitä työehdot

Selvitä oman alasi työehtosopimuksen ehdot ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen. Työehtosopimukseen kirjataan ehdot, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa tulee noudattaa.

Ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt neuvottelevat useimmille aloille palkkatason ja muut työehdot. Lopullisesti palkka ja muut työehdot määräytyvät useimmiten henkilökohtaisella sopimuksella työnantajan kanssa. 

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista on säädetty erikseen.

Selvitä palkka-asiasi

Työnantajasi noudattaa joko työnantajaliittonsa solmimaa yrityksen toimialan mukaista työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta. Vähimmäispalkoista on yleensä sovittu kunkin alan työehtosopimuksessa. 

Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, palkkasi on työsopimuksessa sovitun mukainen. Selvitä minkä alakohtaisen työehtosopimuksen mukainen palkkasi on. Palkan suuruudesta saat tietoa oman toimialasi ammattiliiton verkkosivuilta.

Hanki peruskielitaito

Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Suomea puhuu äidinkielenään 91 % ja ruotsia 5 % suomalaisista. Selvitä etukäteen minkä tasoista suomen tai ruotsin kielen taitoa hakemassasi työpaikassa vaaditaan. Englanti on työkielenä yleensä vain isoissa kansainvälisissä yrityksissä.

Opiskele suomen tai ruotsin kielen alkeet jo ennen Suomeen muuttoa. Selvitä, tarjotaanko kielten opetusta kotimaassasi. Myös internet tarjoaa paljon mahdollisuuksia opiskella suomen tai ruotsin kieltä itsenäisesti.