Työsuhteen päättyminen ja lomautus

Irtisanominen

Työsopimuslaki määrittelee milloin työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus. Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä. 

Työntekijänä voit irtisanoutua työstäsi työsopimuslain mukaisella irtisanomisajalla.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautumalla saat vireille työttömyysetuus-asiat.

Pyydä työtodistus

Työsuhteen päättyessä sinulla oikeus saada pyytäessäsi työnantajaltasi työtodistus. Työsopimukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävät. 

Voit pyytää työnantajaa kertomaan todistuksessa myös syyn työsuhteen päättymisen ja antamaan arvion työtaidoistasi ja käytöksestäsi. Työtodistus on tärkeä, kun haet uutta työpaikkaa.

Lopputilin maksu

Työnantajasi maksaa sinulle työsuhteen päättyessä lopputilin eli kaikki sinulle kuuluvat maksut ja korvaukset. Näitä ovat muun muassa varsinainen palkka ilta- ym. lisineen, ylityökorvaukset, lyhennysvapaat, vuosilomakorvaus, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset. 

Lopputili on maksettava pankkitilillesi työsuhteen päättymispäivänä.

Lomautus

Lomautus on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeytys, jossa työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva.

Jos sinut lomautetaan vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi tai työaikaasi lyhennetään lomautuksen takia yhdellä tai useammalla päivällä, ilmoittaudu paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. 

Varaudu esittämään lomautustodistus, joka työnantajan on annettava sinulle pyynnöstäsi. TE-toimisto voi myöntää lomautetulle työttömyyspäivärahaa.

Yritystoiminnan päättyminen

Kun lopetat yritystoiminnan tai oman työn, TE-toimisto tutkii edellytyksesi saada työttömyysetuutta.

Päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa voi päättyä yrityksen lopettamiseen tai jossain tilanteissa, kun henkilön työskentely yrityksessä päättyy.

Yrittäjän perheenjäsen voi saada työttömyysetuutta tietyissä tilanteissa, kun hänen työskentelynsä yrityksessä päättyy.

Päätoiminen työllistyminen omassa työssä voidaan katsoa päättyneeksi, kun TE-toimisto saa työnhakijalta luotettavan tiedon siitä, että toimintaa ei enää jatketa.