Opiskelemaan

Koulutetuilla on aina paremmat mahdollisuudet päästä töihin. Opiskelu kannattaa myös siksi, että sen avulla voit työskennellä juuri sinulle mieluisassa työtehtävässä. Tältä sivulta löydät opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksiin liittyvää infoa ja lisätiedon lähteitä.

Ilmoita kaikista alkavista opinnoistasi TE-toimistoon - myös sellaisista, joihin et välttämättä saa opintotukea. 

Alla olevista linkeistä pääset myös suoraan haluamaasi kohtaan:

Hae sinulle sopivaan opiskelupaikkaan
Tutustu koulutusmahdollisuuksiin
Koulutustakuu osana nuorisotakuuta
Opiskelun rahoitus
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
Onko tutkintosi jäänyt kesken?
Työvoimakoulutus tukee työllistymistä
Oppisopimuskoulutus – opi ja kouluttaudu työssä

Hae sinulle sopivaan opiskelupaikkaan

Kun mietit opiskelualaa, selvitä muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia asioita ja tietoja haluat opiskella ja missä se on mahdollista?
  • Kuinka pitkään koulutukseen olet valmis?
  • Mitä opiskelupaikan saaminen edellyttää?
  • Miten rahoitat opintosi?
  • Mitä valmiuksia opinnot tarjoavat sinulle – vaaditaanko tutkinnon jälkeen vielä lisäkoulutusta, jotta pääset  päämäärääsi?

Koulutuksenn hakeutuminen lähestyy 2020 (esite, te-palvelut)

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin

Kun perehdyt ennakkoluulottomasti koulutuksen mahdollisuuksiin, saatat huomata, että tarjolla on enemmän vaihtoehtoja kuin osasit kuvitella.

Opintopolusta löydät perusasiat kaikista opinnoista eri koulutusasteilla. Sieltä löytyy muutakin hyvää tietoa, miten voit kehittää osaamistasi sekä linkkejä tietolähteisiin.

Opintopolku.fi

Koulutustakuu osana nuorisotakuuta

Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu varmistaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan

  • lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa
  • oppisopimuskoulutuksessa
  • työpajassa tai kuntoutuksessa
  • muulla tavoin.

Samalla ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinta uudistuu. Yhteisvalinnan toisen asteen opiskelijavalinnassa saavat etusijan ne nuoret, joilla ei ole mitään tutkintoa tai muuta koulutuspaikkaa peruskoulun jälkeen. Tämä varmistaa, että ensimmäistä koulutuspaikkaansa hakevat pääsevät koulutukseen.

Lisätietoa nuorisotakuusta 

Opiskelun rahoitus

Opiskeluun saa monenlaista rahoitusta. Elämäntilanteesi vaikuttaa siihen, minkälaista tukea voit saada.

Esimerkiksi opintoihin heti peruskoulun jälkeen myönnetään erilaista tukea kuin opintoihin työelämän aikana. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja. Asumista tuetaan yleensä erikseen.

Lisätietoa opiskelun rahoituksesta (Opintopolku.fi)

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, älä jää kotiin makaamaan. Täydennyshausta kannattaa etsiä vaihtoehtoa ykkösvaihtoehdolle. Usein ensimmäisenä vuonna koulussa opetellaan perusvalmiuksia, joista on hyötyä myöhemmissä opinnoissa.

Yksi välivuosi ei välttämättä ole riski, jos saat sen aikana työkokemusta, joka auttaa pääsyä jatko-opintoihin. Useammat välivuodet kasvattavat uhkaa, että jää pysyvästi rannalle. Tilastokeskuksen mukaan 90 prosenttia yli 24-vuotiaista, joilla ei ole työtä, perusasteen jälkeistä tutkintoa eikä keskeneräisiä opintoja, näyttävät jäävän lopullisesti ilman jatkokoulutusta. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta.

Lisätietoa opiskelumahdollisuuksista (Opintopolku.fi)

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen (Opintopolku.fi)

Onko tutkintosi jäänyt kesken?

Jos tutkinto-opintosi on jäänyt kesken, voit suorittaa sen loppuun myöhemminkin. Opintoja voi usein jatkaa siitä, mihin ne ovat aikaisemmin jääneet.

Jos opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, sinun on haettava opiskelupaikkaa uudelleen normaalissa hakumenettelyssä. Aiemmat suorituksesi on mahdollista sisällyttää tutkintoon, kun olet saanut opiskeluoikeuden. Kesken jäänyt tutkinto voi olla mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena.

Kysy eri mahdollisuuksistasi opintojen loppuunsaattamiseen oppilaitoksista ja työ- ja elinkeinotoimistoista.

Lisätietoa kesken jääneistä opinnoista (Opintopolku.fi)

Työvoimakoulutus tukee työllistymistä

Työvoimakoulutus parantaa työllistymismahdollisuuksiasi, jos olet yli 20-vuotias työtön tai jäämässä työttömäksi. Myös työssäkäyvät voivat hakea koulutuksiin.

Työvoimakoulutus on pääasiassa ammatillista koulutusta, kuten perus- tai ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tai lisäkoulutusta. Työvoimakoulutuksena on mahdollista suorittaa loppuun myös kesken jääneet yliopisto-opinnot tai ammattikorkeakoulututkinto muuntokoulutuksena.

Työvoimakoulutus on maksutonta ja koulutuksen ajalta voi saada työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Hae työvoimakoulutukseen työ- ja elinkeinotoimiston kautta joko sähköisellä hakulomakkeella tai hakulomakkeella, jonka saat TE-toimistosta.

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus – opi ja kouluttaudu työssä

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista. 

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos sinulle koituu opintojen ajalta ansiomenetyksiä, voit olla oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin 

Oppisopimustyöpaikan saa yleensä parhaiten, kun ottaa suoraan yhteyttä työnantajiin. 

Työ- ja elinkeinotoimistot auttavat ja neuvovat sinua oppisopimustyöpaikan etsimisessä. 

Verkossa:
Oppisopimustyöpaikkoja löytyy myös verkkosivuilta (te-palvelut.fi > Avoimet työpaikat)

Oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee 
oman alueesi oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (opintopolku.fi)

Lisätietoa oppisopimuksesta (opintopolku.fi)