Työllisty palkkatuella

Mikä palkkatuki on?

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut  korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamise

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Palkkatuettu työ on aina joko normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus..

Työsuhde voi olla joko
• toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen
• kokoaikainen tai osa-aikainen.  

Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.  

Paljonko palkkatukea voi saada?

Tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi. Prosentti riippuu siitä, kuinka pitkään olet ollut työttömänä.
Lue lisää palkkatuen kestosta ja ehdoista alta:

Palkkatuki työnantajan näkökulmasta

Miten voin saada palkkatukea työhön?

1. Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi (tai työttömyytesi jatkuu ja palvelutarpeesi arvioidaan uudelleen) keskustele TE-toimiston kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea. Sovi, että se kirjataan suunnitelmaasi.

2. Ota yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja hae avoimiin työpaikkoihin.

3. Muista mainita työnantajalle, että palkkaamiseesi on mahdollista saada palkkatukea.

4. Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa jättämään palkkatukihakemus työnantajan Oma asioinnissa tai paperilla hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista.

Työsuhteesi voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle. Myös TE-palvelut voi tehdä sinulle tarjouksen palkkatuettuun työpaikkaan.

Jos tarvitset työnhakusi tueksi työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta, sinun on mahdollista saada palkkatukikortti. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Voit myös tulostaa Oma asioinnista työllistymissuunnitelmasi, joka toimii ”palkkatukikorttina”.

Millä ehdoin palkkatukea myönnetään?

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos  
• se auttaa työllistymistäsi  
• siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
• olet työtön työnhakija
• työnhakusi on voimassa
• työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
• TE-palveluilla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Lue lisää palkkatuesta työnantajan näkökulmasta