För företagare

På arbets- och näringsbyråerna får du mångsidiga tjänster om du är företagare, intresserad av företagande eller håller på att starta företagsverksamhet.

TE-byråerna ingår i nätverket för Företagsfinlands regionala företagstjänster. Företagstjänsterna tillhandahålls genom samarbete mellan TE-byråer, ELY-centraler, regionala näringsbolag, nyföretagarcentraler och landsbygdscentraler.

Ytterligare info om entreprenörskap på webbplatsen Suomi.fi

Företagssidorna på webbplatsen Suomi.fi innehåller information om olika skeden i företagsverksamheten. Här hittar du svar på frågor som berör allt från etablering av ett företag till dess tillväxt och utveckling. I anslutning till informationsinnehållet lyfts olika tjänster som erbjuds fram.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)

TE-tjänsterna som stöd också vid omställningar

Läs mera i avsnittet Företagare och arbetslöshetsskydd


Har du tänkt starta eget? Vi hjälper dig med att komma igång!