Hitta medarbetare

Vänd dig till arbets- och näringsbyrån när du söker medarbetare. Vi känner till arbetstagarna och arbetsmarknaden i vår region. Vi hjälper dig att hitta just den du söker.

Står ditt företag i beråd att rekrytera för första gången? Du kan få goda råd via tjänsten

Sysselsätt skickligt

Stifta bekantskap med lönesubvention som är ett ekonomiskt stöd, som arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnader som orsakas av anställandet av en arbetslös arbetssökande.

Lönesubvention

  Vi utannonserar det ledigförklarade jobbet i avtalade kanaler.
  Vi ger råd i rekryteringsfrågor.
  Vi letar efter lämpliga kandidater och presenterar dem för arbetsgivaren.
  Vi utbildar medarbetare uttryckligen enligt arbetsgivarens behov.
  Vi förmedlar internationella jobb via EURES-tjänsterna.
  Vi kan ordna rekryteringar på TE-byråer.

 

Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar

Behöver du som arbetsgivare utbildning eller behöver dina anställda t.ex. komplettera sitt kunnande? Eller är du i behov av en arbetstagare, men du hittar ingen med rätt kompetens? Bekanta dig då med olika utbildningar och träningar som du kan förverkliga tillsammans med TE-tjänsterna.

Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar

Då du behöver kunnig arbetskraft - kontakta den lokala TE-byrån!