Sysselsätt med lönesubvention

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin – utbetalningen av förmåner har högsta prioritet (meddelande 27.3.2020, keha-keskus.fi) 

Vill du anställa en medarbetare, som har en stor del av sin lön med sig?

Planerar du att anställa mer personal, men har svårt att hitta en tillräckligt yrkeskompetent arbetstagare?

Vill du erbjuda en person som för närvarande är arbetslös möjlighet att förbättra sin yrkeskompetens i arbete?

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande.

Lönesubventionen är ett behovsprövat stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja inom ramarna för de anslag som finns tillgängliga.

Testa med hjälp av chatboten Teuvo (på finska) dina möjligheter att ansöka om lönesubvention - du hittar Teuvo nere till höger på den finskspråkiga sidan Työllistä palkkatuella

Hjälp av lönesubvention vid rekrytering 

När du anmäler ett ledigt jobb till arbets- och näringsbyrån, berätta om du är intresserad av att rekrytera med hjälp av lönesubvention. Om så avtalats kan arbets- och näringsbyrån erbjuda arbetet till personer för vilka lönesubvention kan beviljas.