Lönesubventionskort

Arbets- och näringsbyrån kan ge arbetssökande ett lönesubventiosnkort för jobbsökning på egen hand. Om den arbetssökande har ett lönesubventionskort innebär det att arbets- och näringsbyrån har förbundit sig att bevilja lönesubvention för anställning av kortinnehavaren, om de villkor för beviljande av subvention som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls.

Lönesubvention kan även beviljas utan lönesubventionskort om möjligheten till subventionerat arbete har antecknats i den arbetslösa arbetssökandens sysselsättningsplan.

Lönesubvention ur den arbetssökandes synvinkel: Få jobb med lönesubvention