Praktikant från utlandet

Arbets- och näringsbyråerna fungerar i samarbete med Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO när du som arbetsgivare vill anställa en praktikant från utlandet.

Praktikanter via CIMO:s praktikantutbytesprogram har redan avlagt examen eller håller på att slutföra sina studier vid universitet, yrkeshögskolor och andra yrkesläroanstalter

Praktikanter för arbetsgivarnas behov

Arbetsgivarens önskemål uppfylls så långt som möjligt vad gäller praktikantens

  • utbildningsbakgrund
  • studienivå
  • arbetserfarenhet
  • hemland eller världsdel

Även tidpunkten för och längden på praktikperioden, som kan variera mellan 1 och 18 månader, fastställs enligt arbetsgivarens behov.

Det är lättast att hitta sommarpraktikanter för 2 till 3 månader.

Mer information får du av sakkunniga på närmaste arbets- och näringsbyrå samt från CIMO, centret för internationellt utbyte.