Arbetstid, semester och lagen

I Finland är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar i dygnet och 40 timmar i veckan. I allmänhet iakttas en fem dagars arbetsvecka. 

Man kan avvika från den ordinarie arbetstiden med stöd av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren får be en arbetstagare arbeta över endast om arbetstagaren samtycker. Det är noga fastställt hur mycket man får arbeta över, och den maximala tiden får inte överskridas. Arbetsgivaren ska betala arbetstagaren högre lön för övertidsarbete.

Bestämmelser om arbetstiden finns i arbetstidslagen. Lagen tillämpas på bland annat mertidsarbete, övertidsarbete, arbetsskiftsförteckningar och vilotider.

Semester och semesterlön

Som arbetstagare tjänar du in semester enligt antalet arbetade månader. En arbetad månad innebär en kalendermånad under vilken du har arbetat minst 14 dygn eller 35 arbetstimmar. 

Enligt semesterlagen tjänar man i ett anställningsförhållande som pågår kortare tid än ett år in två dagar semester för varje arbetad månad, och i ett anställningsförhållande som pågått i mer än ett år 2,5 dagar för varje månad. Om du enligt ditt arbetsavtal arbetar mindre än 35 timmar i månaden har du rätt till ledighet som motsvarar semester.

Din arbetsgivare ska informera dig om de allmänna principer som följs på arbetsplatsen i fråga om arbetstagarnas semester. Innan tidpunkten för semestern slås fast ska arbetsgivaren också ge arbetstagarna möjlighet att säga sin åsikt om tidpunkten för semestern.

Under semestern betalas normal lön, som ska betalas före semesterns början. I kollektivavtalen och tjänstekollektivavtalen fastställs dessutom den semesterpremie som ska betalas före semesterns början eller efter semesterns slut.