Om du blir permitterad

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt, men att anställningsförhållandet i övrigt förblir i kraft.

Du kan bli permitterad från ditt anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid. 

Permittering på heltid innebär att permitteringen gäller hela din arbetstid under en kalendervecka. Permittering på deltid innebär en förkortad arbetsvecka, dvs. att din arbetstid per dag eller vecka har förkortats.

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. 

Permitterad tills vidare

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrant reda på hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Så här inleder du din jobbsökning

Tidsbegränsad permittering

Om din permittering är tidsbegränsad och pågår i högst tre månader, är det sannolikt att du inte behöver personlig sakkunnigservice från oss. Du behöver inte kontakta oss, men om du vill ha personlig service, kan du alltid kontakta oss. Om permitteringstiden ändras eller ditt anställningsförhållande upphör, kontakta genast arbets- och näringsbyrån.

Så sköter du ärenden med oss

Utkomst under permitteringen

Du får arbetslöshetsförmån under permitteringstiden, om du har anmält dig som arbetssökande och även övriga villkor för förmånen uppfylls. Vi ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under permitteringen till arbetslöshetskassan eller FPA.

Bekanta dig även med:

Arbetslöshetsförmån - för vem och på vilka villkor?

Handla så här då du ansöker om arbetslöshetsförmån

Undantag under coronaepidemin

Från och med den 1 april 2020 har en person som permitterats rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Den som permitteras ska fortfarande anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla arbetslöshetsförmån. Permitterade har också fortfarande en skyldighet att ta emot arbete som arbetsgivaren erbjuder. Lagen tillämpas på permitterade vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller efter det. Ändringen är i kraft till den 31.12.2020.

Arbetsgivaren bör meddela arbetstagaren om permitteringen senast fem dagar innan permitteringen börjar. Även längden på de samarbetsförhandlingar som berör permitteringarna har förkortats. De kan pågå i minst fem dagar. Därtill kan arbetsgivaren permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Ändringen är tidsbegränsad och i kraft 1.4-31.12.2020.

Den permitterade har inte rätt till arbetslöshetsförmån, om personen tar emot ett heltidsarbetet på över två veckor av en annan arbetsgivare än den egna. Ändringen är tidsbegränsad och i kraft 1.8-31.12.2020. (Om ett heltidsarbete på över två veckor har börjat senast 31.7.2020, mister den arbetssökande sin rätt till arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.8.2020)