Utkomstskydd

Utkomstskyddet ersätter ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet. Om du är arbetslös arbetssökande ger utkomstskyddet dig ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättrar dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Arbetslöshetsförmånerna utgörs av

  • inkomstrelaterad dagpenning
  • grunddagpenning
  • arbetsmarknadsstöd

Dessutom kan du få en förhöjningsdel eller en förhöjd förtjänstdel för sysselsättningsfrämjande service i enlighet med din sysselsättningsplan eller plan som ersätter den.

Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och under denna tid uppfyllt arbetsvillkoret beviljar arbetslöshetskassan dig inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte är medlem i en kassa beviljar FPA dig grunddagpenning.

Arbetslöshetskassorna och FPA kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om det inte uppfylls eller om du fått arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden, betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

I arbetsvillkoret ingår 75 % av ett lönesubventionerat arbetsförhållande. 

På grund av coronasituationen kan man få dagpenning redan efter 13 kalenderveckor i arbete. Ändringen gäller personer som inte annars uppfyller arbetsvillkoret och deras arbetsvillkor omfattar en arbetsvecka efter den 1 mars 2020 och som har sin första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning senast den 31.12.2020. Lagändringen är tidsbunden fram till den 31 december 2020.

 

Den maximala tiden för utkomstskydd är i regel 400 dagar.

  • Om din arbetshistorik är högst tre år är den maximala tiden 300 dagar.
  • Om ditt arbetsvillkor uppfylls när du fyllt 58 år är den maximala tiden 500 dagar.

På grund av coronasituationen löper maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning inte under permittering, om permitteringen har inletts den 16 mars 2020 eller senare. Lagändringen är tidsbunden fram till den 31.12.2020.

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå och ansöker om arbetslöshetsförmån undersöker TE-byrån om villkoren för att få arbetslöshetsförmåner uppfylls. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånen, det kan vara arbetslöshetskassan eller Fpa. När den som betalar arbetslöshetsförmånen fått utlåtandet fattas beslut om betalning av förmånen. I fall de uppgifter som du uppgett då du anmält dig som arbetslös arbetssökande inte är tillräckliga för att ge ett utlåtande kan, TE-byrån begära en redogörelse av dig. Det är enklast för dig att svara på en begäran om redogörelse elektroniskt i Mina e-tjänster. Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande eller en begäran om redogörelse ges inom 14 dagar från det du anmält dig.

Du kan följa upp dina uppgifter om utkomstskyddet i MIna e-tjänster..

I tjänsten Egna utkomstskyddsuppgifter

  • kan du svara på utredningsbegäran  
  • se givna arbetskraftspolitiska utlåtanden
  • se status för handläggningen av dina inlämnade utredningar

Du kan kolla handläggningstiderna på din lokala TE-byrås sidor.

Lokala TE-tjänster