Utkomstskydd för utlänningar

Integrationsstöd

Till arbetslösa arbetssökande som beviljats asyl enligt utlänningslagen betalas integrationsstöd i högst tre år.

För att du ska få stöd förutsätts att du är fast bosatt i Finland och anmäler dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Som arbetssökande kan registreras

  • medborgare i EU- och EES-länder och i Schweiz
  • familjemedlemmar till medborgare i EU- och EES-länder och i Schweiz, fast de inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz
  • medborgare i andra stater och personer utan medborgarskap som har rätt att förvärvsarbeta på basis av ett uppehållstillstånd som beviljats dem och uppehållstillståndet inte är förenat med begränsningar som gäller arbetsgivaren.

Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd

Om du uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös kan du få arbetslöshetsdagpenning. Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om villkoret inte uppfylls eller om du har fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden, dvs. 500 dagar, betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

För att du ska få arbetsmarknadsstöd förutsätts att du har rätt att utföra förvärvsarbete i Finland med stöd av något annat uppehållstillstånd än ett tillfälligt uppehållstillstånd.

För att du ska få arbetslöshetsförmån kan det förutsättas att du bor i Finland. Detta utreds och avgörs av den som betalar arbetslöshetsförmånen.