Utkomst under tiden för integrationsplanen

Du kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån då du anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  

Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning från Folkpensionsanstalten och om inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa.

Du kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån ifall

  • du är arbetslös arbetssökande
  • är beredd att jobba på heltid
  • är beredd att delta i de tjänster som arbets- och näringsbyrån erbjuder med vilka man förbättrar dina möjligheter att få jobb och stöder din integration, t.ex. en kurs i finska på heltid.

Du kan inte erhålla arbetslöshetsförmån om du studerar på heltid eller om du inte kan ta emot heltidsjobb, t.ex. på grund av vård av barn på heltid.

I fall du verkar som företagare kan det också inverka utbetalning av arbetslöshetsförmån.

Du kan vara berättigad till utkomststöd som du ansöker om från FPA.