Infoguiden Grundläggande information om Finland på olika språk

Grundläggande information om Finland innehåller fakta om

  • boende och arbete i Finland
  • kontaktuppgifter till myndigheter 
  • grundläggande information om kulturen och samhället

Guiden finns på flera språk. Länkarna finns till höger.