Unga

Efter grundskolan är arbete en viktig del av livet. Det är inte sak samma vad du gör.  Det finns många möjligheter – det gäller bara att hitta dem och våga anta utmaningarna!

På de här sidorna hittar du information om hur du med hjälp av arbets- och näringstjänster

  • reder ut dina mål och karriärmöjligheter
  • skaffar dig lämplig utbildning
  • lär dig finansiera studierna
  • reder ut hurdana jobb som erbjuds och hur du söker dem
  • tryggar utkomsten om du inte genast hittar jobb
  • planerar att grunda eget företag.

Under 25 år gamla personer utan utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter

TE-tjänsterna garanterar för sin del att ”du inte blir lämnad i sticket”! De stöder dig också om jobb eller utbildning känns som ett oöverstigligt hinder.

Vad ska man göra för att få TE-tjänster?

TE-tjänster tillhandahålls via flera kanaler:

  • sök webbtjänster
  • ring vår telefontjänst
  • besök en TE-byrå.

Om du inte fyllt 30 år förbättras dina arbets- och utbildningsmöjligheter av ungdomsgarantin.

Ungdomsgarantin

Kolla om ungdomsgarantin är något för dig?