Information om branscher, yrken och utbildningar

På den här sidan hittar du bra informationskällor när du söker en utbildningsplats eller funderar på din framtida karriär.  

Branscher och yrken

Det lönar sig inte att lämna framtiden åt slumpen eller lösa funderingar. För att du ska kunna välja behöver du information om olika alternativ.

Yrkesinfo
I Yrkesinfo hittar du ett omfattande urval av möjligheter som arbetslivet erbjuder.  Yrkesinfo är en webbtjänst som presenterar yrken och arbetsmöjligheter.  

I Yrkesinfo hittar du

  • beskrivningar av branscher och yrken samt intervjuer
  • karriärberättelser samt artiklar och videor om arbetslivet
  • avsnittet Länkar via vilka du kommer till andra sidor om yrken och arbetslivet
  • Yrkeskatalog (PDF), som ger dig en allmän översikt över arbetslivet och olika yrken.

Sysselsättningsmöjligheterna i olika yrken

Yrkesbarometern (på finska)

Yrkesbarometern baserar sig på arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för centrala yrken inom arbetslivet.

Yrkesbarometern innehåller bedömningar av ca 200 yrken.

Utbildningsmöjligheter

Nedan finns de viktigaste webbsidorna om olika studiemöjligheter, sökning till utbildning och finansiering av studierna.

Studieinfo
Heltäckande information om aktuella utbildningar för unga och vuxna som leder till examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter, vuxenutbildningscenter, yrkeshögskolor, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt grundskolor. 

Opintoluotsi
Undervisnings- och kulturministeriets utbildningsportal presenterar alla studiemöjligheter för unga och vuxna. Här hittar du information om utbildningar, yrken, finansiering av studierna och företagande. Dessutom har webbplatsen länkar till de viktigaste webbtjänsterna och alla läroanstalter.

töissä.fi
En webbplats som producerats av högskolorna. På webbplatsen berättar personer som studerat vid universitet eller yrkeshögskolor med vilket slag av arbetsuppgifter de jobbar för närvarande.

Läroavtalsutbildning
Läs mer om läroavtalsutbildning och om utbildningsanordnarna.

Yrkesutbildning
På webbplatsen finns information om yrken, yrkesläroanstalter och utbildningar för unga, äldre och personer som siktar på yrkesutbildning.

Fristående yrkesexamina för vuxna
På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en presentation av systemet för fristående examina och examensgrunderna.

Webbverktyget Jag kan
Bedöm din yrkeskompetens med tanke på fristående examen.

Studier vid yrkeshögskola
Yrkeshögskolornas gemensamma webbplats presenterar yrkeshögskolesystemet och utbildningsprogrammen.

Öppen undervisning vid yrkeshögskolor
Information om undervisning vid yrkeshögskolor som är öppen för alla.

Öppen undervisning vid universitet
Läs mer om universitetens öppna undervisningsutbud.

Fortbildning vid universitet
Webbtjänsten samlar universitetens fortbildning till en sökfunktion för kurser.

Studier vid folkhögskola
Sök långa studielinjer och kortkurser vid folkhögskolor.

Kurssihaku.fi
I databanken och söktjänsten hittar du aktuell information om korta vuxen- och personalutbildningar.

Infobanken
Information för invandrare om utbildningsmöjligheter. Språkversionerna är finska, svenska, engelska, estniska, franska, ryska, somaliska, serbokroatiska, turkiska, arabiska, persiska, kinesiska och kurdiska.

Mer info

Information om utbildningsmöjligheter, finansiering av studierna samt branscher och yrken får du också på dessa TE-tjänsters sidor eller genom att besöka en TE-byrå.

Studier utomlands

Du kan studera utomlands i olika skeden av livet antingen en kort tid eller flera år.

Om du studerar i Finland kan du söka dig utomlands via studentutbytet. Då avlägger du en del av din finländska examen utomlands. Information om utbytesstudier får du av samordnaren av internationella ärenden vid din läroanstalt.

Du kan också avlägga hela examen utomlands. Då tar studierna flera år i anspråk beroende på examensomfattning.

Då ska du själv

  • söka studieplats
  • reda ut antagningsprocessen
  • sköta de praktiska arrangemangen.

Du kan söka efter en lämplig studieplats bland annat via Utbildningsstyrelsens webbtjänst Maailmalle.net.