Nyheter 2017

December

22.12.2017 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november
21.12.2017 Det egna ansvaret samt aktiviteten för att bevara nivån på arbetslöshetsförmånen ökar
20.12.2017 Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet
18.12.2017 Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå börjar handlägga ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare
14.12.2017 Årsskiftets utbetalningstidtabeller vid UF-centret
14.12.2017 Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk
12.12.2017 Medborgarkontot tas ur bruk 14.12.2017, ta i bruk den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden
04.12.2017 Utbetalningen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner kring jul tidigareläggs
01.12.2017 TE-telefonservicen för personkunder öppet tis. 5.12. kl. 9-15, stängt på självständighetsdagen 6.12.

November

30.11.2017 EU beviljar 2,5 miljoner euro för att stödja dem som sagts upp inom handeln
29.11.2017 Erfarenheter från pilotprojekt inom arbetsförmedling utnyttjas i tillväxttjänsterna
21.11.2017 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober
17.11.2017 I Åbo arrangeras den 21.11. ett infoevenemang för lärare som är intresserade av att jobba i Sverige
09.11.2017 Offentliggörandet av betaversionen av Arbetsmarknadstorgets söktjänst flyttas till februari 2018
08.11.2017 Förbättringar av användargränssnittet i Mina e-tjänster för personkunder
08.11.2017 Arbetsmarknadsprognos: Starkare sysselsättningsökning nästa år
06.11.2017 Man strävar till att skicka arbetserbjudanden till kunden enligt det sökyrke och de önskemål personen angett
03.11.2017 Arbetsgivare anser att arbetsmotivation är viktigare än fullständig arbetsförmåga

Oktober

30.10.2017 Avvikande öppettider i telefontjänsterna fre. 3.11.
24.10.2017 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september
18.10.2017 Arbetsmarknadstorgets workshop i Jyväskylä 11.10. - ”Målet är att bygga världens bästa matching”
13.10.2017 Ny service sänker rekryteringströskeln för ensamföretagare
12.10.2017 Framtidens arbetsförmedling diskuterades i Uleåborg
05.10.2017 Intervjuer med arbetslösa har ökat deras egen aktivitet och jobbsökning
04.10.2017 Serviceproducenter för projektet Från företagare till arbetsgivare är valda
03.10.2017 JoBittis webbsidor har förnyats
02.10.2017 Uträttande av ärende med fullmakt i TE-tjänsterna

September

29.09.2017 Rekryteringsmässa för ingenjörsbranschen arrangeras i Norge den 15.11.
28.09.2017 De baltiska länderna och EURES arrangerar ett online job day –evenemang 20 oktober
26.09.2017 Sysselsättningsöversikten för augusti: 54 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
20.09.2017 Yrkesbarometern: Bristen på arbetskraft har ökat – stor regional variation inom olika yrkesgrupper
20.09.2017 Regeringsproposition: Arbetslösa stöds när det gäller att starta företagsverksamhet och i fråga om regional rörlighet
19.09.2017 Arbetsmarknadstorget arrangerar ännu i år utvecklingsverkstäder runt om i Finland
18.09.2017 Anvisningar för användningen av den förnyade söktjänsten Lediga jobb
05.09.2017 Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Vi behöver fler unga företagare

Augusti

30.08.2017 Nöjd med service vid TE-tjänsterna: 50 % av de arbetssökande anser att de periodiska intervjuerna är nyttiga
22.08.2017 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli
18.08.2017 Ändringar i postutdelningen – snabbast sköter du dina ärenden på webben
15.08.2017 Rekryteringsevenemanget Work in Lapland ordnas på webben den 27.9.
14.08.2017 Sommarjobbare har rätt till normala lönetillägg
09.08.2017 Det kan förekomma rusning i TE-tjänsternas telefonservice

Juli

25.07.2017 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni
13.07.2017 Ändringar i personkunders sätt att sköta sina ärenden

Juni

22.06.2017 Du kan meddela om så gott som alla dina servicebehov och ändringar i din jobbsökning på webben fr.o.m. den 1.7.2017
21.06.2017 Tjänsteproducenter som stödjer periodiska intervjuer med arbetslösa har valts
20.06.2017 Sysselsättningsöversikten för maj: 41 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
19.06.2017 TE-telefonservicen betjänar torsdag den 22.6 kl. 9-15, midsommar stängt
13.06.2017 Invandrare som deltar i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning hittar lättare jobb än andra
02.06.2017 Sysselsättningen av invandrare påskyndas genom nya satsningar

Maj

29.05.2017 Sommarjobbare du kan hämta ett nytt skattekort på webben
24.05.2017 Sysselsättningsöversikten för april: 37 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
22.05.2017 Pilotförsök: Nya former av arbete och företagande stöder självsysselsättning
19.05.2017 Ytterligare satsningar för sysselsättningen i regionerna
19.05.2017 Avvikande öppettider för TE-tjänsternas telefonservice 24-25.5.17
18.05.2017 EU-stöd på 2,6 miljoner euro för att hjälpa över 800 uppsagda från Nokia att få nya jobb
17.05.2017 Snart examinerad men inget jobb på gång? Gör så här!
10.05.2017 Arbetsmarknadsprognos: Arbetslösheten minskar kraftigt
08.05.2017 Sommarjobbarinfon ger gratis råd i frågor som berör anställningsförhållandet
05.05.2017 Arbetslösa uppmuntras att söka jobb mer aktivt och att bli företagare
05.05.2017 Arbetsmarknadstorget utvecklas i samarbete mellan offentliga och privata aktörer
04.05.2017 Rusning i TE-tjänsternas telefonservice för personkunder är att vänta den 9-12.5.2017

April

27.04.2017 Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska i mars
19.04.2017 Sommarjobbare har samma arbetsvillkor som andra arbetstagare
11.04.2017 Vill du skriva en bra CV? Delta då i joBittis workshop på webben 8-19.5.17
06.04.2017 En del av TE-telefontjänsterna öppnar idag först kl. 10
05.04.2017 Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande -tävlingen

Mars

29.03.2017 Yrkesbarometern: Allt fler yrken har brist på arbetskraft
28.03.2017 Valmet Automotive söker över 1000 bilbyggare under vårens rekryteringskampanj
24.03.2017 Utbetalningen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner kring vårens och sommarens helger tidigareläggs
23.03.2017 Söktjänsterna Lediga jobb och arbetskraftsutbildningarna har reformerats
22.03.2017 Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era
21.03.2017 Långtidsarbetslösheten vände nedåt i februari
09.03.2017 Lagändring i vår: Person med högskoleexamen ska kunna skaffa ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning
03.03.2017 Använd skyddad e-post då du sköter dina ärenden med TE-byrån
02.03.2017 De nya tillväxttjänsterna möjliggör tillväxt i hela landet

Februari

23.02.2017 Under rekryteringsprövningen får du en chans att visa ditt kunnande för arbetsgivaren
22.02.2017 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!
21.02.2017 Arbetslösheten minskade i januari
16.02.2017 Självsysselsättning blir vanligare, men delningsekonomin utnyttjas tills vidare i liten utsträckning
13.02.2017 Sommarjobb 2017
10.02.2017 Störning i e-posttrafiken 7.2. – skicka ditt meddelande på nytt vid behov
10.02.2017 Serviceavbrott i vissa bankers nättjänster 12.2., identifiering omöjligt
08.02.2017 Info om rekryteringarna inom bil- och marinindustrin i Egentliga Finland finns på TE-byråns webbsidor
02.02.2017 Utbetalningen av lönesubvention och startpeng har påbörjats för år 2017 perioder
01.02.2017 Chat-tjänst i webbtjänsten Oma asiointi

Januari

30.01.2017 Förslaget om överföring av TE-byråernas utkomstskyddsuppgifter på utbetalarna av arbetslöshetsförmåner utreds
27.01.2017 Valmet Automotive inleder rekryteringen av 500 bilbyggare
24.01.2017 Arbetslösheten minskade i december
24.01.2017 Fördröjningar i utbetalningen av startpeng och lönesubvention
20.01.2017 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2017
19.01.2017 NTM-centralerna tilldelades anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner
12.01.2017 Kartläggning av lantbruksföretagares rekryteringsbehov –följ med din post!
12.01.2017 Nytt i tjänsten Mina e-tjänster
11.01.2017 Hitta ett jobb i Nystadsregionen på Tuu messiin -mässan
05.01.2017 Internationell jobbsökarträning för unga