Nästan hälften skaffar redan skattekortet på webben – testa själv!

Skattekorten för år 2014 skickas till alla per post i december-januari. Det nya skattekortet gäller från början av februari. Gör ändringarna på webben om du vill ändra något på skattekortet som skickats hem.

Skattekortet som automatiskt skickas hem till 4,6 miljoner kunder är ofta helt korrekt och behöver inte ändras. Kontrollera ändå de inkomster och avdrag som ligger till grund för skatteprocenten.

Om du skriver ut skattekortet får du det genast

Har din livssituation eller dina inkomster förändrats? Då är kanske skattekortet som skickats hem inte längre korrekt. Du får enkelt och snabbt ett nytt skattekort på adressen skatt.fi/skattekort. Du kan antingen skriva ut ändringsskattekortet själv eller beställa det per post till din hemadress eller direkt till arbetsgivaren. Ett utskrivet skattekort är genast färdigt att användas. Du kan göra ändringar i skattekortet när som helst under årets lopp.

Lättare praxis genom förnyelser

Från och med ingången av år 2014 behöver arbetstagaren inte ge eller visa skattekortet åt arbetsgivaren om arbetsgivaren begärt förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen. Arbetsgivaren informerar om ett skattekort på papper behövs. Ändringsskattekort ska ges eller visas åt arbetsgivaren.

Skattekortets alternativ A baserar sig på förskottsinnehållning enligt en inkomstgräns per löneperiod. Alternativ B har en enda inkomstgräns för hela året. I fortsättningen använder arbetsgivaren automatiskt alternativ A och endast på begäran av arbetstagaren alternativ B. Man behöver alltså inte längre ge skattekortet endast för att välja mellan A och B.

Skatteförvaltningen har mångsidig service på webben

På skatt.fi finns omfattande information om skattekort och hur de kan beställas. Skatteteamet ger råd och svarar på frågor på Suomi24-servicekanalen. Med skatteprocenträknaren kan du kontrollera att den egna skattesatsen är korrekt.