Omställningsskyddet hjälper många att bli sysselsatta enligt undersökning

Åtgärdsmodellen för omställningsskydd fungerar väl. Inom tre månader har 35 procent och inom ett och ett halvt år nästan 56 procent av dem som omfattas av omställningsskyddet fått sysselsättning. Det lönar sig dock att vidareutveckla modellen. I synnerhet bör samarbetet mellan arbetsgivarna och arbets- och näringsbyråerna intensifieras.
Uppgifterna framgår av en undersökning som publicerats den 8 januari 2014 och som arbets- och näringsministeriet låtit utföra.

Omställningsskyddet, som ingår i arbets- och näringstjänsterna, hjälper människor med att så fort som möjligt få ny sysselsättning i uppsägnings- och permitteringssituationer.

Omställningsskyddet måste genomföras i tätt samarbete

Med hjälp av omställningsskyddet har personerna deltagit i olika sysselsättningsstödjande åtgärder som tydligt främjat övergången till nytt arbete. Utvidgningen av omställningsskyddet till permitterade och visstidsanställda har varit resultatrik och motiverad.

Omställningsskyddet har emellertid inte lika bra effekter på alla målgrupper. Till exempel äldre personer, mindre utbildade personer samt personer som sagts upp från vissa industribranscher kräver särskild uppmärksamhet. Dessutom finns det ett ökande behov av individuell vägledning för arbetstagare vid arbets- och näringsbyrån. Därtill behöver arbetsgivarna, arbetstagarna och arbets- och näringsbyråerna uppdaterad information om omställningsskyddet.

Trepartsarbetsgrupp tillsätts för att utveckla omställningsskyddet

Arbetsminister Lauri Ihalainen anser att det är viktigt att den föregripande aspekten inom omställningsskyddet förbättras ytterligare samt att arbetslivsparterna engagerar sig i att klara av situationer med strukturomvandlingar.
Minister Ihalainen har för avsikt att tillsätta en trepartsarbetsgrupp som bearbetar utvecklingsförslag och rekommendationer som gäller omställningsskyddet.