Effektivare rekrytering med hjälp av ett arbetserbjudande från TE-byrån

Ett arbetserbjudande som arbets- och näringsbyrån förmedlar till en arbetslös arbetssökande förkortar avsevärt tiden för tillsättandet av ett ledigt jobb och effektiviserar hela rekryteringsprocessen.

Beskrivande för betydelsen av arbetserbjudanden är att ingen annan egenskap hos jobbet, arbetsgivaren eller omvärlden bidrar lika starkt till effektiviteten i tillsättandet av jobbet och rekryteringen. Arbetserbjudanden används som en rekryteringsmetod för cirka 30 procent av platsannonserna.

Analysen har redan i utkastfasen utnyttjats i utarbetandet av regeringens strukturpolitiska program. Ökad användning av arbetserbjudanden är ett av programmets mål. Med arbetserbjudande avses att arbets- och näringsbyrån uppmanar en arbetslös arbetssökande att söka ett visst ledigt jobb. Om arbetssökanden inte söker jobbet, kan han eller hon förlora sin rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Ett arbetserbjudande är i första hand en serviceform för både arbetsgivaren och arbetssökanden vid rekrytering och jobbsökning.

Uppgifterna framgår av ANM-analysen Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä. Analysen har gjorts av forskningsdirektör Heikki Räisänen vid arbets- och näringsministeriet.