Next Step-mässan arrangeras i Helsingfors den 22-23.1.2014

Next Step-mässan arrangeras den 22-23.1.2014 i Messukeskus, Mässcentrum i Helsingfors.

Mässan är öppen
onsdagen 22.1. kl. 9-16
torsdagen 23.1. kl. 9-16

Den riksomfattande utbildnings- och arbetsplatsmässan Next Step har som målgrupp personer som studerar vid yrkesläroanstalter eller som snart blir utexaminerade därifrån, gymnasister, abiturienter samt 8-10 klassister vid grundskolan. Mässan riktar sig också till vuxenstuderande.  

Next Step-mässan fungerar som ett forum för studerande, utbildningsarrangörer och arbetsgivare. På mässan kan man skapa kontakter som underlättar ens placering då utexamineringen närmar sig.

Utställarna presenterar utbudet av studie- och arbetsplatser samt informerar om karriärbyte eller karriärplanering för intresserade mässdeltagare. Temaområdet för fritid och levnadsfärdigheter presenterar organisationsverksamhet, delaktighet, deltagande, påverkande och kontroll över ens eget liv.

Programmet på Next Step- mässan byggs upp kring ungdomsgarantin. På seminarier och i diskussioner kommer man att se på ungdomsgarantin ur den ungas, arbetsmarknadens och utbildningsarrangörernas synvinkel. Hur kan företagen på lättast möjliga sätt nå de unga på den öppna arbetsmarknaden?

Mässområdet betjänar besökarna mångsidigt:

Edustep
Utbildning på andra stadiet och övrigt utbildningsutbud

Workstep
Rekrytering, presentationer av branscher och intresseorganisationer

Infostep ja Freestep
Info om studier och arbetslivet, vägledning, studie-, arbetspraktik- och arbetsplatser utomlands

Freestep
Fritid och levnadsfärdigheter, deltagande och påverkande

Biljetter vid dörren:
8 € / person
1,50  € / person arbetslösa arbetssökande och beväringar
0 € / person med SAKKI:s medlemskort

Evenemanget ordnas av yrkesstuderandenas förbund SAKKI rf i samarbete med regionala utbildningsarrangörer, studie- och arbetskraftsmyndigheter samt studiehandledare.

Ytterligare info på Next Step-mässans webbplats. (på finska)