Sysselsättningsöversikten för december visar att antalet arbetslösa var 47 700 fler än föregående år

Under 2013 fanns det i genomsnitt 294 100 arbetslösa arbetssökande i månanden, dvs. 41 000 fler än föregående år. Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 329 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 47 700 fler än ett år tidigare.

Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 34 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 400 fler än i december föregående år, dvs. sammanlagt 44 200. År 2013 avslutades i genomsnitt 74,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader. Det är 6,2 procentenheter mindre än år 2012.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 700, vilket är 16 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 300, dvs. 13 000 fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Permitteringarna minskade i december

I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 42 000 permitterade, vilket är 2 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 33 500, vilket är 9 900 fler än i december 2012.
Antalet gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet var i slutet av december 2 100, dvs. 16 700 färre än ett år tidigare. Information om hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar antalet permitterade och antalet arbetslösa arbetssökande finns i ett separat meddelande1.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har förblivit oförändrat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 12 000 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är samma antal som för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 1 000 från november till december.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 27 500 nya lediga jobb, dvs. 1 900 färre än i december föregående år. Totalt fanns det i december 48 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 800 färre än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 111 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 9 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 3 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än i december 2012. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 205 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.