Fr.o.m. början av året kan en arbetslös förtjäna 300 euro brutto/mån. utan inverkan på arbetslöshetsförmånens belopp

Även om inkomsterna skulle vara mindre än skyddsdelen ska alla förvärvsinkomster under arbetslöshetstiden meddelas till FPA.

Från året början kan en arbetslös person förtjäna 300 euro brutto i månaden utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp. Alla inkomster måste meddelas till FPA som förut, även om inkomsterna är mindre än 300 euro.  

Den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas så att om inkomsterna överstiger 300 euro, dras 50 procent av inkomstens belopp från arbetslöshetsdagpenningen. Då anmälan av arbetslöshetstid omfattar 4 veckor är skyddsdelen 279 euro.

Anmälan om arbetslöshetstid görs som förut och löneintyg ska skickas till FPA för beräkning av jämkad arbetslöshetsförmån. Samtidigt följer man på FPA med att arbetsvillkoret uppföljs.

Om man inte får ett löneintyg av arbetsgivaren genast, är det möjligt att begära om att få den jämkade arbetslöshetsförmånen i förskott. För det här räcker det med en uppskattning på inkomsterna.

För att uppfylla arbetsvillkoret ska man arbeta minst 18 timmar per vecka och lönen ska vara i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen inte har något kollektivavtal, måste månadslönen för heltidsarbetet vara minst 1 154 € för att arbetet ska gälla för arbetsvillkoret.