Serviceavbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster under veckoslutet fr.o.m. 7.2.2014 kl. 17

TE-tjänsternas elektroniska tjänster kommer att beröras av ett serviceavbrott under veckoslutet med början den 7.2.2014 kl. 17. Avbrottet tar hela veckoslutet och beror på versionsbyte av systemet.  På måndagen är e-tjänsterna igen i bruk.

Under avbrottet är bl.a. egen jobbsökning, utkomstskyddsuppgifterna, läget för utbildningsansökningar, ansökan om startpeng samt de e-tjänster som berör redovisning av lönesubvention och startpeng ur bruk.

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av de s.k. informerande tjänsterna, t.ex. lediga jobb och aktuell arbetskraftsutbildning. Det är dock skäl att beakta att uppgifterna i tjänsterna är enligt förhållandet den 7.2., eftersom uppgifterna inte uppdateras under serviceavbrottet.

Mina e-tjänster –en ny service som tas i bruk

Versionsbytet av systemet har att göra med ibruktagandet av e-tjänster som förnyats. Till webbplatsen Mina e-tjänster samlas alla de elektroniska tjänster som är avsedda för personkunder, bl.a. de reviderade tjänsterna Egen jobbsökning och Egen plan. Den nya tjänsten, Mina e-tjänster tas i bruk måndagen den 10.2.2014.

I och med att tjänsten Mina e-tjänster tas i bruk ändras också sättet på vilket den arbetssökande sköter sina ärenden med arbets- och näringsbyrån. Om förändringen informeras närmare i ett skilt meddelande. Förändringarna uppdateras även på te-tjanster.fi webbplatsen.