Ta i bruk den nya webbtjänsten
Mina e-tjänster

Ärenden hos arbets- och näringsbyrån kan uträttas lätt via webbtjänsten Mina e-tjänster. Mina e-tjänster för personkunder är en webbtjänst som samlar ihop arbets- och näringsbyråns e-tjänster.  

Efter autentisering ser du uppgifter om din situation i Mina e-tjänster. Dina aktuella ärenden visas i kalendern och som en uppgiftslista via vilka du direkt kan fortsätta med ärendet

I webbtjänsten Mina e-tjänster hittar du samtliga e-tjänster som är avsedda för personkunder:

  • Egen jobbsökning - Inled din jobbsökning och meddela förändringar i din situation.
  • CV-netti - Skriv och publicera en presentation om din kompetens.
  • Min plan - Arbets- och näringsbyrån utarbetar med dig en plan för att jobbsökningen ska lyckas. Du kan följa upp uppgifter som avtalats i planen och uppdatera resultaten av uppgifterna genom denna tjänst.
  • De egna utkomstskyddsuppgifterna - Titta på de givna utlåtandena, svara på eventuell begäran om redogörelse och följ hur handläggningen av din redogörelse framskrider
  • Arbetskraftsutbildning - Sök lämpliga arbetskraftsutbildningar, sök till utbildning och följ hur antagningsprocessen framskrider.
  • Startpeng och ansökan om utbetalning av startpeng - Ansök om startpeng för första fasen av företagsverksamhet och följ hur handläggningen av din ansökan framskrider eller ansök om det beviljade stödet med utbetalningsansökan.

Tjänsten kan användas med stark autentisering (nätbankskoder och chipförsett identitetskort). Vid stark autentisering får man bara använda egna personliga koder. Uppgifter som sparats i samband med e-tjänster lagras under kodinnehavarens namn och personbeteckning i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning.
I och med att tjänsten Mina e-tjänster tas i bruk ändras också sättet på vilket den arbetssökande sköter sina ärenden med arbets- och näringsbyrån. Mer om ändringarna på te-tjanster.fi-sidorna.