E-tjänsterna är för tillfället ur funktion

TE-tjänsternas elektroniska tjänster fungerar inte normalt för tillfället. E-tjänsterna fungerar långsamt och är stundom helt ur bruk.

Det förekommer även funktionsstörningar i arbets- och näringsbyråernas datasystem för kund- och telefonservice.

Orsaken till felen utreds som bäst.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrotten medför.