Sysselsättningsöversikten för januari: Arbetslösheten fortsatte att öka

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 327 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 35 100 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 2 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 900 fler än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 42 900. I januari avslutades i genomsnitt 69,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 85 500, vilket är 18 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 500, dvs. 10 900 fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Permitteringarna minskade i januari

I slutet av januari fanns det i hela landet uppskattningsvis 39 000 permitterade, vilket är 1 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 31 400, vilket är 6 400 fler än i januari i fjol.

Det fanns fortfarande 500 gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet i slutet av januari, dvs. 12 600 färre än ett år tidigare.
Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har däremot ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 11 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 800 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 400 från december till januari.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 53 700 nya lediga jobb, dvs. 1 800 färre än i januari i fjol. Totalt fanns det i januari 76 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 117 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 17 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 16 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 221 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.