Sök i gemensam ansökan till högskolor 3.3–1.4.2014

Högskolornas gemensamma ansökningstid är 3.3–1.4.2014. Ansökan avslutas onsdagen 1.4. kl. 16.15, med undantag av Konstuniversitet och utbildning för teaterarbete vid Tammerfors universitet, vars ansökningstider avslutas redan 14.3. kl. 16.15.

Den elektroniska ansökningsblanketten till yrkeshögskolorna finns på adressen www.yhansokan.fi och admissions.fi och universitetens på universitetsansokan.fi.

Yrkeshögskolornas gemensamma ansökan

I yrkeshögskolornas gemensamma ansökan kan du söka till finsk- och svenskspråkig utbildning, vuxenutbildning och utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsutbudet i gemensam ansökan våren 2014 (Studieinfo.fi)

Universitetens gemensamma ansökan

I universitetens gemensamma ansökan kan du söka till alla universitet antingen till lägre och högre högskoleexamen eller endast till lägre högskoleexamen. Ansökningstiden till konstuniversitetets Sibelius-akademi och Teaterhögskola samt till teaterutbildningen vid Tammerfors universitet utgår den 14 mars.

Universitetens separata antagning (t.ex. magisterprogram) omfattas inte av gemensam ansökan. Ansökningar riktas direkt till universiteten.

Universitetsutbildningar som ingår i gemensam ansökan våren 2014 (Studieinfo.fi)

Handlednings- och rådgivningstjänster

Antagningarna offentliggörs i juli

Högskolorna meddelar antagningsresultaten senast 15.7.2014. För studieplatser som inte fyllts i gemensam ansökan till yrkeshögskolorna, anordnas en kompletteringsansökan 28.7–31.7.2014.