På jobb i Europa med Ditt första Euresjobb-stöd

Ditt första Euresjobb är ett projekt som syftar till att hjälpa ungdomar mellan 18 och 30 år att hitta jobb i andra EU-länder. Hjälpen är mycket praktiknära, eftersom Europeiska kommissionens pilotprojekt ger ekonomiskt stöd för att ungdomar ska få arbete.

En ung person kan för en intervjuresa få ett stöd på 200−300 euro, beroende på hur lång resa det är fråga om. Efter att ha fått anställning får den unga personen 600−1200 euro för att komma i gång i det nya landet, beroende på landet.

Stöd även till arbetsgivarna

Ditt första Euresjobb hjälper också små och medelstora arbetsgivare att rekrytera unga personer mellan 18 och 30 år från andra EU-länder.

Arbetsgivaren har möjlighet att få ekonomiskt stöd bl.a. för jobbintroduktionen och för de kostnader som arbetstagarens anpassning till det nya landet orsakar. Stödets storlek är 690−1030 euro per arbetstagare, beroende på landet.

Pilotprojektet Ditt första Euresjobb pågår ännu under våren 2014.
Ännu hinner du göra en stödansökan!