Sysselsättningsöversikten för februari: 32 900 fler arbetslösa än för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 323 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 32 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 100 fler än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 41 000. I januari-februari avslutades i genomsnitt 69,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 86 200, vilket är 18 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 300, dvs. 10 600 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Lika många permitterade som ett år tidigare

I slutet av februari fanns det i hela landet uppskattningsvis 40 000 permitterade, vilket är samma antal som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 32 100, vilket är 6 200 fler än i februari i fjol.

Det fanns fortfarande 500 gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet i slutet av februari, dvs. 10 900 färre än ett år tidigare. Information om hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar antalet permitterade och antalet arbetslösa arbetssökande finns i ett separat meddelande1.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har däremot ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 14 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 8 900 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 2 900 från januari till februari.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 53 700 nya lediga jobb, dvs. 2 100 färre än i februari i fjol. Totalt fanns det i februari 100 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 700 färre än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 122 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 19 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 26 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 241 000, vilket var 10 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.