Sysselsättningsöversikten för mars:
28 700 fler arbetslösa än för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars 2014 sammanlagt 315 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 28 700 fler än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 300 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 39 300. I januari–mars avslutades i genomsnitt 68,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 86 300, vilket är 18 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 118 900, dvs. 10 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet permitterade minskade

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 37 000 permitterade, vilket är 1 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. 

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har däremot ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 15 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 6 200 fler än för ett år sedan. 

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars 46 500 nya lediga jobb, vilket är 2 200 färre än i mars i fjol. Totalt fanns det i mars 107 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 129 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 22 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa till 252 000, vilket var 16 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,5 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än ett år tidigare.

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i mars 1 000 fler sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i mars i fjol.  

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.