Info om rekryteringsbehov inom gruvindustrin i norra Sverige, även sommarjobb!

Är du intresserad av att skaffa dig arbetserfarenhet från vårt grannland Sverige? Det ordnas ett infoevenemang om jobbmöjligheter i norra Sverige på arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten måndagen den 12.5. kl. 14.30-16.00. Adressen är Torikatu 34-40, Uleåborg.

Under infon berättar man om rekryteringsbehovet inom gruvindustrin i Norrbotten. Du får höra om företag i regionen, vilka rekryterar nya arbetstagare under våren 2014 och sommaren. Man kommer också att berätta om sommarjobb i Norrbotten samt på vilket sätt man söker till dessa.

Det är möjligt att delta i infon via videokonferens vid alla Norra Österbottens arbets- och näringsbyråer.  

Läs mera om evenemanget på Norra Österbottens arbets- och näringsbyrås webbplats.