Alla verksamhetsställen vid Nylands arbets- och näringsbyrå är stängda den 9.5.2014

Alla Nylands arbets- och näringsbyråers verksamhetsställen är stängda fredagen den 9.5.2014 på grund av personalens utvecklingsdag.

Vi betjänar som vanligt igen måndagen den 12.5.2014.

Vi beklagar eventuella besvär som förorsakas av att verksamhetsställena är stängda.

Sköt dina ärenden enkelt på nätet

Såväl person- som arbetsgivarkunder kan sköta ett flertal ärenden som har med arbets- och näringstjänsterna att göra på webben. Här hittar du
e-tjänster för personkunder
e-tjänster för arbetsgivare