Arbets- och näringsministeriet förutspår att sysselsättningen försvagas fast ekonomin skulle förstärkas

28.4.2014
Sysselsättningen vänder inte genast uppåt, fast ekonomin skulle vända uppåt. Detta konstateras i arbets- och näringsministeriets senaste kortsiktiga arbetsmarknadsprognos.

Arbets- och näringsministeriets bedömning är att den ekonomiska tillväxten år 2014 inte räcker till för att öka sysselsättningen, utan sysselsättningen försvagas ytterligare. År 2014 är utvecklingen av sysselsättningen negativ inom alla huvudnäringsgrenar. Sysselsättningsgraden kommer att sjunka till 68,1 procent och arbetslöshetsgraden kommer att stiga till 8,7.

Det förutspås att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka något år 2015, trots att den ekonomiska tillväxten fortfarande kommer att vara ganska obetydlig. Ökad sysselsättning ses framför allt inom tjänster.

Långtidsarbetslösheten fortsätter tydligt att öka i år och kommer att öka en aning även nästa år. Enligt ministeriets prognos kommer det att finnas cirka 90 00 långtidsarbetslösa år 2015.

Det har redan en längre tid förutspåtts att ekonomin ska vända uppåt, men den positiva vändningen har uppskjutits upprepade gånger. Nu bedöms det dock igen att tillväxten kommer i gång tack vare exporten redan i år.