Eures betjänar arbetssökande på Facebook och chatten

Eures (EURopean Employment Services) tjänster utvidgades till sociala medier och två nya tjänster utlovas.

EURES Finland Facebook-sidor

Sidorna är avsedda för finländska kunder och genomförs huvudsakligen på finska. På sidorna ska också publiceras Kommissionens material på engelska, i synnerhet videor. Sidorna har jour under tjänstetid och man hoppas på livlig diskussion.

Chat with EURES Finland

Chatten riktar sig i huvudsak till europeiska kunder, och där diskuteras ämnet Living and Working in Finland. Chatten hittas på Eures-portalen /Om oss /Eures-rådgivare.

Chatten öppnas för kunder på Europadagen den 9 maj 2014 kl. 13–15. Därefter kan man chatta varje fredag fram till midsommar och efter sommaren igen fr.o.m. augusti.