I CV-netti möts arbetsgivare och arbetstagare: Det finns redan över 40 000 presentationer i tjänsten

8.5.2014
I slutet av april överskreds gränsen på 40 000 publicerade presentationer i CV-netti för första gången. CV-netti är en webbaserad mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare, där arbetet och arbetstagaren snabbt kan finna varandra.

CV-netti är en av arbets- och näringsbyråernas webbtjänster. Det finns en finsk och en svensk version av tjänsten. Det är gratis att använda tjänsten.

CV-netti hittas på webbplatsen för arbets- och näringstjänsterna, te-tjanster.fi, genom att man klickar på knappen E-tjänster eller via
Mina e-tjänster för arbetssökande
E-tjänster för arbetsgivare

CV-netti kan också nås via snabbadresserna på finska eller på svenska

www.te-tjanster.fi/cvsokning
www.te-palvelut.fi/cvhaku

Nytt i CV-netti

CV-netti ändrades lite i samband med den nya versionen. Utseendet har gjorts enhetligt med den grafiska utformningen för TE-tjänsterna. På tjänstens startsida anges nu före inloggningen det totala antalet publicerade presentationer i realtid.

Dessutom har användningsvillkoren för CV-söktjänsten för arbetsgivare reviderats. Där förbjuds missbruk av CV-presentationer till exempel för marknadsföringsändamål. Också arbetsgivare måste alltid godkänna användningsvillkoren innan de kan använda CV-netti.

Låt CV-netti arbeta åt dig

På CV-netti görs tusentals sökningar dygnet runt, varje dag i veckan. Det finns stor omsättning av jobbsökarannonser i CV-netti. Inom vissa branscher får arbetssökande jobberbjudanden mycket fort, och då kan presentationen vara publicerad bara en kort tid.

Arbetssökande:
Vem som helst som söker arbete kan lägga ut en presentation i CV-netti – de som byter jobb, studerande, arbetslösa eller de som först träder in i arbetslivet.  

Den som söker arbete behöver alltså inte vara en arbetslös arbetssökande eller ens kund hos arbets- och näringsbyrån. Av arbetssökande krävs stark autentisering för att de ska kunna använda tjänsten. Genom samma autentisering kommer man också in i Mina e-tjänster.

Presentationen kan läggas ut med eller utan kontaktuppgifter. Endast autentiserade arbetsgivare kan söka och titta på de presentationer som publicerats i CV-netti.

Arbetsgivare:
Arbetsgivare kan genast söka och läsa arbetssökandes CV-presentationer i CV-netti eller använda CV-vakten som samlar de lämpligaste kandidaterna till arbetsgivarens e-post.

Arbetssökande kan kontaktas omedelbart per e-post eller via andra givna kontaktuppgifter.

Av arbetsgivare krävs Katso-koder för att de ska kunna använda CV-netti. Nästan alla företag har en Katso-kod. Oftast har företagets ekonomienhet Katso-koden för huvudanvändare. Företagets Katso-huvudanvändare/parallella huvudanvändare kan inrätta koder för företagets anställda och ge fullmakt att uträtta ärenden elektroniskt. CV-söktjänsten har inget separat rollkrav för Katso-koden.

Om ditt företag ännu inte har Katso-kod, så kan en Katso-kod (huvudanvändare) inrättas på adressen https://yritys.tunnistus.fi.

Vid problem i samband med Katso-koder kan man be om råd hos Katso-supporten katso@vero.fi, tfn 020 697 040 på finska och 020 697 041 på svenska.