Ett dygns avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster fre 16.5.2014 fr.o.m. kl. 17

14.5.2014

TE-tjänsternas elektroniska tjänster berörs av ett serviceavbrott som börjar fredagen den 16.5.2014 kl.17. Avbrottet är över på lördagen kl. 18, varefter e-tjänsterna igen fungerar normalt. Avbrottet beror på versionsbyte av systemet.

Dessa tjänster är ur bruk under avbrottet

Under avbrottet är såväl Mina e-tjänster servicen som är avsedd för personkunder som arbetsgivarens e-tjänster ur bruk.

På webbplatsen Mina e-tjänster som är för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Arbetsgivarens e-tjänster består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Dessa e-tjänster fungerar

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av de s.k. informerande tjänsterna, t.ex. lediga jobb och aktuell arbetskraftsutbildning. Det är dock skäl att beakta att uppgifterna i tjänsterna är enligt förhållandet fredagen den 16.5. kl. 17.00, eftersom uppgifterna inte uppdateras under serviceavbrottet.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar helt normalt under avbrottet med undantag av e-tjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.