Sysselsättningsöversikten för april: Antalet permitterade förblev oförändrat

Arbets- och näringsbyråerna hade i slutet av april sammanlagt 307 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 27 900 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 400.  Antalet permitterade har förblivit oförändrat jämfört med läget vid motsvarande tidpunkt i fjol.  Dessa uppgifter framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 2 900 fler än i april föregående år, dvs. sammanlagt 37 700.

I januari–april avslutades i genomsnitt 68,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader. Det är 4,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa ökade

Antalet långtidsarbetslösa var 86 900, vilket är 17 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 116 400, dvs. 9 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

33 000 permitterade

I slutet av april fanns det i hela landet uppskattningsvis 33 000 permitterade, vilket är lika många som vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har däremot ökat. Enligt förhandsmeddelandena är det möjligt att 8 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 700 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 6 600 från mars till april.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 43 400 lediga jobb, dvs. 2 300 färre än i april föregående år. Totalt fanns det i april 88 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 129 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 20 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är t.ex. lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 18 000 fler sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 241 000, vilket var 2 000 fler än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, den separata uppföljningen av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.