Se upp för den grå ekonomin: Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal - också när det gäller sommarjobb

I informationskampanjen mot grå ekonomi påminns unga personer om arbetstagarnas rättigheter och de risker som anknyter till svartjobb. Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal och  lönen ska betalas in på bankkontot. Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal även när det gäller korta anställningsförhållanden.

Med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet avses vanligen försummelse av lagstadgade avgifter och skyldigheter inom företagsverksamhet. Den grå ekonomin är skadlig för både dig och hela samhället. Grå ekonomi är också skadlig för hederliga företagares verksamhet.

Svartjobb ger ingen pension. Arbetsgivaren har inte försäkrat dig för olyckor och du är t.ex. inte berättigad till inkomstrelaterad sjukdagpenning eller arbetslöshetsersättning.

Vad kan du göra?

Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att motarbeta grå ekonomi och olaglig verksamhet.

  • Arbeta endast med skattekort.
  • Kräv alltid en lönespecifikation.
  • Se till att din lön betalas in på ditt bankkonto.
  • Kräv att få ett skriftligt arbetsavtal.
  • Kontrollera ditt pensionsutdrag varje år.
  • Kontrollera att de företag du köper hushålls- och renoveringstjänster av är upptagna i förskottsuppbörds- och momsregistret (www.ytj.fi).
  • Se till att betala skatter och pensions- och olycksfallsförsäkringar om du är företagare.
  • Be alltid om kvitto för dina inköp.

Följ med kampanjen på webben och radion! 

www.mustatulevaisuus.fi/se/