Yrkesklassificeringen som används inom arbets- och näringstjänsterna förändras i juni

Yrkesklassificeringen som används inom arbets- och näringstjänsterna kommer att förändras den 16.6. 2014. Den nya ISCO-yrkesklassificeringen ersätter den nordiska yrkesklassificeringen som har använts inom arbets- och näringstjänsterna i över 30 år. Yrkesklassificeringen används i arbets- och näringstjänsternas ärendetjänst och kunddatasystem.

Yrkesklassificeringen förändras från en klassificering enligt bransch till att baseras på kompetensnivå. Förändringen syns tydligt i bland annat webbtjänsterna Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning samt vid anmälning av lediga jobb, där arbetsplatserna och utbildningarna i fortsättningen klassificeras enligt det nya systemet.

Med ISCO-klassificeringen kan man bättre än tidigare fastställa bl.a. förhållandet mellan de arbetssökandes yrkeskompetens och kompetenskraven för arbetsplatser som anmälts som lediga. Förändringen påverkar även registreringen av rekryteringsuppdrag, arbetskraftsutbildning och andra arbets- och näringstjänster i kunddatasystemet, varifrån man hämtar bl.a. arbetsförmedlingsstatistik.

Den nya yrkesklassificeringen har i någon mån moderniserade yrkesbeteckningar, så yrkesbeteckningen i kunduppgifterna kan komma att ändras. Yrkesbeteckningarna som redan finns i arbets- och näringstjänsternas kunddatasystem kommer att ändras till ISCO-klassificeringen med i huvudsak tekniska lösningar. Det finns dock inte en perfekt teknisk motsvarighet till alla uppgifter, och uppgifterna kommer då att uppdateras i samband med kundtjänstärenden.

ISCO är den internationella arbetsorganisationen ILO:s yrkesklassificering, som även Statistikcentralen använder.

Mer information på kommande

De nya arbetsbeteckningarna enligt den nya ISCO-klassificeringen kommer att publiceras med beskrivningar på Yrkesinfo i juni.

I juni kommer man även att informera mer noggrant om hur övergången till den nya klassificeringen kommer att påverka användningen av webbtjänster.

Centrala förändringar av yrkesklassificeringen

Enligt den aktuella nordiska yrkesklassificeringen definieras yrkena enligt utbildningsnivå och bransch, och den innehåller cirka 1 700 olika yrkesbeteckningar.

Enligt den nya ISCO-klassificeringen definieras yrkena enligt hur krävande och ansvarsfulla de är, och den innehåller cirka 1 100 yrken. I första hand grupperas arbeten som yrken utifrån kompetensnivå, specialkunnande och utbildningsnivå. Eftersom branschen är en sekundär klassificeringsgrund fördelas yrkena i en bransch i den nordiska klassificeringen in i flera olika huvudklasser och yrkesgrupper.

ISCO-klassificeringens huvudgrupper är:
chefer, specialister, experter, kontors- och kundtjänstarbetare, service- och försäljningsarbetare, jordbrukare, skogsarbetare och liknande, bygg-, reparations- och tillverkningsarbetare, process- och transportarbetare, övriga arbetstagare, soldater och grupper som inte klassificeras enligt yrke.

Bekanta dig med yrkesbeteckningarna enligt den nya yrkesklassificeringen