Ett dygns avbrott i TE-tjänsternas elektroniska tjänster fre 13.6. fr.o.m. kl. 17

TE-tjänsternas elektroniska tjänster berörs av ett serviceavbrott som börjar fredagen den 13.6.2014 kl.17. Avbrottet beräknas vara över på lördagen kl. 18, varefter e-tjänsterna fungerar normalt igen. Avbrottet beror på versionsbyte av systemet.

Eftersom det är svårt att uppskatta hur lång tid avbrottet tar, är det möjligt att e-tjänsterna är i funktion tidigare än beräknat. Det är tyvärr också möjligt att störningarna pågår ända till måndag morgon.

Dessa tjänster är ur bruk under avbrottet

Under avbrottet är såväl Mina e-tjänster servicen som är avsedd för personkunder som arbetsgivarens e-tjänster ur bruk.

På webbplatsen Mina e-tjänster som är för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Arbetsgivarens e-tjänster består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning

Trots serviceavbrottet är det möjligt att använda sig av de s.k. informerande tjänsterna, t.ex. Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning. Det är dock skäl att beakta att uppgifterna i tjänsterna är enligt förhållandet fredagen den 13.6. kl. 17.00, eftersom uppgifterna inte uppdateras under serviceavbrottet.

Lediga jobb och arbetskraftsutbildningstjänsterna är helt ur bruk på lördagen, mellan klockan 12-14. Efter det här uppdateras uppgifterna i tjänsterna normalt.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar helt normalt under avbrottet med undantag av e-tjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.